Uusimmat
Suosituimmat

Kokonpoltto on sytyttäjän vastuulla

09.04.2020 10:28 - Jussi Häkkilä

Riskienhallintapäällikkö Harri Pyyhtiää Jokilaaksojen pelastuslaitokselta haastattelee Jussi Häkkilä.

Kevät tuo tullessaan kulotukset ja roskien poltot. Pelastuslaitos muistuttaa, että avotulen sytyttäjä on lain mukaan velvollinen tekemään asiasta ilmoituksen. Ilmoitusvelvollisuus koskee kulottamista, roskien polttamista ja kaikkea savua muodostavan avotulen tekemistä, myös siis pääsiäiskokkoja. Ilmoitukset tehdään www.turvakanava.fi-sivuston kautta.Linkki löytyy myös www.jokipelastus.fi-sivulta. Mikäli sähköistä ilmoitusta ei voi tehdä, tulee ilmoitus tehdä virka-aikana lähimmän paloaseman henkilökunnalle. Ilmoitus tulee tehdä vähintään kaksi tuntia ennen tulen sytyttämistä, jotta ilmoitus ehditään käsitellä ja ilmoittajaan ehditään tarvittaessa olla yhteydessä. Yhteyttä otetaan esimerkiksi silloin, kun tarvitaan tarkennusta tietoihin tai jotain poikkeavaa ilmenee. Huomioitavaa on, että taajama-alueilla puutarhajätteiden polttaminen on kiellettyä. Ilmatieteen laitoksen antaman maasto-ja ruohikkopalovaroituksen aikana kaikenlainen avotulen teko on kielletty. Pelastuslaki velvoittaa huolelliseen tulenkäsittelyyn, vaikka mikään varoitus ei olisikaan voimassa. Vastuu on aina tulen sytyttäjällä, vaikka ilmoitus olisikin asianmukaisesti tehty. Pelastusviranomainen ilmoittaa poliisille kaikki tapaukset, joissa avotuli on sytytetty eikä ilmoitusta ei ole tehty, tai tulipalon tai muun onnettomuuden havaitaan aiheutuneen tahallisesta tai tuottamuksellisesta toiminnasta.

Lue myös: Lapissa sattunut useita liikenneonnettomuuksia - pelastuslaitos muistuttaa huonosta ajokelistä

Uusimmat
Suosituimmat