Uusimmat
Suosituimmat

Elintarvikejätteen seurantajärjestelmää kehitetään

10.09.2019 13:02 - Jussi Häkkilä

Erikoistutkija Juha-Matti Katajajuurta Luonnonvarakeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.

Luonnonvarakeskuksen johtamassa Ruokahävikin seuranta ja tiekartta -hankkeessa rakennetaan kattavaa elintarvikejätteen kansallista seurantajärjestelmää yhteistyössä alan toimijoiden ja ministeriöiden kanssa. Hankkeessa selvitetään elintarvikejätteen ja hävikin määrä yhden vuoden ajalta koko ketjussa ensi vuoden loppuun mennessä. Lisäksi työn tuloksena syntyy erilaisia ruokahävikin mittaamisen ja seurannan työkaluja ja yhteistyömuotoja. Hankkeessa laaditaan myös tiekartta, johon kootaan keinovalikoima ruokahävikin ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi koko ruokaketjussa. Tutkittuun tietoon pohjautuvassa ruokahävikkitiekartassa esitetään konkreettisia toimia hävikin puolittamiseksi ketjun loppupäässä.

Luonnonvarakeskuksessa on kehitetty Lukeloki-sovellus, jonka avulla ravitsemisalan yritykset saavat yksityiskohtaista tietoa hävikin muodostumisesta ja voivat suunnitella oikein kohdistettuja vähentämistoimia. Aiempien tutkimusten mukaan ravitsemispalveluiden hävikki on keskimäärin hieman vajaat 20 prosenttia ravitsemispalveluissa tuotetusta ruoasta. Sovelluksella on mitattu elintarvikejätteen muodostumista noin 70:ssä toimipisteessä tämän vuoden aikana.
Teollisuuden ja kaupan sektorilta hävikkitiedot kerätään Elintarviketeollisuusliiton ja Päivittäistavarakauppa ry:n avulla. Teollisuuden varsinainen tiedonkeruu toteutetaan syksyn aikana. Kaupan tiedonkeruu on jo lähes valmis.
Kotitalouksien ruokahävikkitietoja kartoitetaan tuhannelle kuluttajalle lähetettävällä kyselyllä ja hankkeessa kehitettävällä päiväkirjasovelluksella, joka mahdollistaa hävikkimäärien kirjaamisen ilman punnitsemista. Sovelluksen avulla tietoja kerätään noin 200:lta kotitaloudelta syksyn aikana.
Alkutuotannon hävikkitiedot on tarkoitus yhdistää Luonnonvarakeskuksen vuosittaiseen satotiedonkeruuseen.
Ruokahävikin seuranta ja tiekartta -hankkeessa ovat mukana maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Elintarviketeollisuusliitto, Päivittäistavarakauppa ry ja Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, sekä iso joukko niiden jäsenyrityksiä.

Lue myös: Oululainen CircMeal jalostaa kauppojen hevi-hävikkiä uusiksi tuotteiksi

Uusimmat
Suosituimmat