Uusimmat
Suosituimmat

Pellon Tuohivuoman aluetta ennallistetaan

27.03.2017 13:10 - Jussi Häkkilä

Meritaimenen kutualueiden kunnostukseen tähtäävän Freshabit -hankkeen osana Naamijoen valuma-alueen vesistön tilan parantamiseksi on meneillään ennallistamistoimia Pellon Tuohivuomassa. Suunnittelija Kari Koivurantaa Metsähallituksesta haastattelee Jussi Häkkilä.

Meritaimenen kutualueiden kunnostukseen tähtäävän Freshabit -hankkeen osana Naamijoen valuma-alueen vesistön tilan parantamiseksi on meneillään ennallistamistoimia Pellon Tuohivuomassa. Tuohivuomassa tehdään puunkorjuuta, rakennetaan kosteikkoja, ohjataan vesien valumasuuntia ja parannetaan olemassa olevien ojien tilaa tulvahuippujen tasaamiseksi ja kiintoainesvalunnan hillitsemiseksi. Ennallistamisella pyritään parantamaan myös riistan elinpiiriä erityisesti riekon osalta.

Uusimmat
Suosituimmat