Kemin kaupunki kannustaa alueen yrityksiä ja muita toimijoita vihreään ja kestävääntoimintaan. Vihreä teko –tunnus myönnetään erityisen ympäristöystävälliselle jakestävän kehityksen periaatteiden mukaiselle toiminnalle.
Ensimmäisenä Vihreä teko -tunnuksen saivat Esa ja Pojat muovin lajittelun ja hyötykäyttöön keräämisen edistämisestä ja Rönkä Oy siirtymisestä täysin kierrätettäviin pakkauksiin. Esa ja Pojat on vuonna 2019 aloittanut kierrätettävän muovijätteen keräyksen Meri-Lapissa. Yritys kerää sekä kotitalouksien että yritysten ja yhteisöjen muovijätettä. Tämä on mahdollistanut ja lisännyt lajittelua ja kierrätystä. Rönkä Oy on vuonna 2019 siirtynyt täysin kierrätettäviin valkoisiin muovipakkauksiin aiempien mustien sijaan. Pääsääntöisesti mustaa muovia ei voi kierrättää normaalissa muovijakeessa, vaan se päätyy energiajätteeseen.