Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tarkistanut ja muuttanut Tornion Outokummun kromi- ja terästehtaan ympäristö- ja vesitalouslupia.
Lupa koskee purkuputken rakentamista Loukiseen ja sen jälkeen tehtävää kaivoksen toiminnan laajentamista.