Oulu on liittynyt Unescon luovien kaupunkien verkostoon mediataiteen alalla.
Oulu on liittynyt osaksi kansainvälistä Fab City -verkostoa ensimmäisenä Suomessa.
Oulu on ensimmäinen verkostoon kuuluva suuri kaupunki Pohjoismaissa.
Pyöräilyn edistämisen koordinaattori Tuija Mikkosta Pyöräilykuntien verkostosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Suomen valmiustoimikunta keskusteli 15.3.2022 Ukrainan katastrofin ajankohtaisesta tilanteesta alueen varautumisen näkökulmasta. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kannattaa ja tukee esitystä alueemme valmius- ja turvallisuusfoorumiverkoston täydentämistä kolmannella, Oulu – Koillismaan alueen valmius- ja turvallisuusfoorumilla. Valmiustoimikunta keskusteli riskeistä eri viranomaisalueilla ja kuuli puheenjohtaja ylijohtaja Terttu Savolaisen ja Pohjois-Suomen aluehallintoviraston pelastustoimi ja varautuminen vastuualueen alustukset.
Pekka Tahkolaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Kansallinen vetyverkosto -projektin projektipäällikkö Minna Näsmania haastattelee Jussi Häkkilä.
ELY-keskuksen päätöksissä alueille on asetettu rauhoitusmääräykset, joiden mukaan metsänhakkuu on kielletty, mutta mm. marjojen ja sienten poiminta ovat edelleen sallittuja. Maanomistajat päättävät edelleen alueen metsästyskäytännöistä. Alueille ei ole muita liikkumisrajoituksia kuin moottoriajoneuvojen käyttökielto maastossa sulan maan aikana.
Jyväskylän kaupungin vetovastuulla toimiva Ydinkeskustan kestävä tulevaisuus -teemaverkosto on saanut valtioneuvostolta yhteensä puolen miljoonan euron rahoituksen vuosille 2021-2023.
Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmälle sekä Oulun ammattikorkeakoululle yhteensä 240 000 euroa Pohjois-Suomen metalli- ja konepajayritysten sekä alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteisön verkostoimiseksi eurooppalaiseen yhteistyöhön.
Pyöräilykuntien verkosto ry on valinnut Oulun vuoden 2020 pyöräilykunnaksi. Oulu on näyttänyt esimerkkiä niin baanaverkon toteuttamisessa, talvikunnossapidon jatkuvassa ja ennakkoluulottomassa kehittämisessä kuin poliittisten päättäjien pitkäjänteisessä ja myönteisessä suhtautumisessa pyöräilyn edistämiseen. Marjan jututettavana Oulun kaupungin liikenneinsinööri Harri Vaarala.
Kemin kaupunki on valtuuston päätöksellä liittynyt Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon.
Pyöräilyn edistämisen koordinaattori Tuija Mikkosta Pyöräilykuntien verkosto ry:stä haastattelee Jussi Häkkilä.
Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun, Turun, Jyväskylän, Lahden, Kuopion, Kouvolan, Porin, Joensuun, Lappeenrannan, Hämeenlinnan, Vaasan, Rovaniemen, Seinäjoen, Mikkelin, Kotkan, Salon ja Porvoon kaupunginjohtajien muodostaman C21-verkoston kannanoton mukaan maan hallituksen tulisi kohdentaa ensi vuoden budjetissaan kunnille mittaluokaltaan ja painotuksiltaan vastaava tukipaketti kuin kuluvana vuonna.
Valtion maiden alue-ekologisen verkoston päivittäminen Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa on saatu päätökseen.
Tänään toiseen kokoukseensa kokoontunut Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto muistuttaa kauppojen asiakkaita turvallisesta asioinnista kaupoissa koronaepidemian jatkuessa. Palvelutilanteissa ja asiakkaiden kesken on syytä säilyttää reilut turvaetäisyydet.