Kevään ylioppilaskirjoitukset alkavat tänään äidinkielen, kirjallisuuden ja lukutaidon kokeella.
Koulutuspalvelujen johtaja Vesa-Matti Sareniusta Oulun yliopistosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Centria-ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulu aloittavat syksyllä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan insinöörikoulutuksen, jonka tavoitteena on vastata digitalisaation aiheuttamiin nopeisiin muutoksiin työelämässä.
Lapin ammattikorkeakoulu ja itävaltalainen Wienin tekniikan ammattikorkeakoulu ovat solmineet yhteistyösopimuksen.