Rovasti Heikki Nissinen esittää, että Oulun hiippakunnan tuomiokapituli tekisi aloitteen Pellon ja Ylitornion seurakuntien yhdistämisestä vuoden 2026 alusta lukien.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on antanut pastori Árpád Kovácsille kirjallisen varoituksen tämän toimitettua elokuun alussa kirkollisen vihkimisen samaa sukupuolta olevalle parille.