Lämmin sääjakso sulattaa nopeasti jäljellä olevaa lunta Lapissa ja vedenkorkeudet ovat kääntyneet nousuun.
Tornionjoelle Matkakosken pohjoispuolelle on muodostunut jääpato
Pelastuslaitos muistuttaa Lapin maakunnan asukkaita omatoimisesta varautumisesta tulvan torjuntaan.
Pohjois-Pohjanmaan tulvat siirtyvät pohjoista kohti.
Lapin ELY-keskuksesta johtava vesitalousasiantuntija Niina Karjalaista haastattelee Jussi Häkkilä.
Tulvahuippujen suuruuteen vaikuttaa merkittävästi viikonlopun ja alkuviikon sää. Viime päivien sää ja veden virtaus ovat heikentäneet joissa vielä olevia jäitä, mutta tästä huolimatta jääpatoriski on edelleen olemassa Pyhäjoesta pohjoiseen.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta vesistöyksikön päällikkö Tero Väisästä haastattelee Jussi Häkkilä.
Pyhäjoen tulvahuipun ennustetaan olevan keskimääräistä suurempi. Siikajoen tulvahuipun ennustetaan olevan jonkin verran keskimääräistä suurempi.
Vastaava tulvatilanne voi vielä yllättää pienillä jokialueilla paksusta jääpeitteestä ja nopeasti etenevästä keväästä johtuen.
Jääpatoja on purettu lauantaina myös Lestijoen alaosalla Himangan Hillilässä ja Vääräjoella Kamusenperällä. Lestijoen ja Kalajoen virtaamat ovat edelleen nousussa. Huippu saavutetaan alkuviikosta. Sunnuntain vastaisen yön sade on nostanut tulvakorkeuksia. Pyhäjoen tulvahuippua odotetaan ensi viikon puoliväliin. Sään viilenemisen odotetaan hidastavan tulvan nousua alkuviikosta.
Niemelänkylällä evakuoitiin lauantain ja sunnuntain aikana yhteensä kolme ihmistä. Pelastuslaitoksella on valmius evakuoida lisää alueen asukkaita tarvittaessa. Avuntarpeen tullen soita hätäkeskukseen 112.
Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokselta päivystävä palomestari Markus Vehkojaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Alavieskaan Alavieskantien sillan alapuolelle on muodostunut jääpato koko joen leveydelle.
Jokien virtaamat kasvavat tällä viikolla Pohjois-Pohjanmaan eteläosilla sään voimakkaasta lauhtumisesta johtuvan lumen sulamisen ja vesisateiden vuoksi. Virtaamien kasvaessa voi muodostua jääpatoja, jos vahvat jäät lähtevät liikkeelle laajemmin.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ehdottaa kolmen alueen nimeämistä merkittäväksi tulvariskialueeksi.
Tutkija Harri Myllyniemeä Suomen ympäristökeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.