Aluehallintovirasto on julkaissut hyvinvointialueiden pelastustoimen palvelutasoa kuvaavat asiantuntija-arviot.
Aluehallintovirastot ovat selvittäneet pelastustoimen kiireellisten pelastustehtävien toteutumista vuosina 2013-2016.