Euromääräisesti suurin muutos on 3 miljoonan euron lisäraha kaupunki-infran perusparannukseen.
Oulun kaupunginhallitus sai tänään valmiiksi talousarvioesityksensä kaupunginvaltuuston käsittelyä varten.
Poliisi aloittaa yt-neuvottelut, koska tänään julkistetussa valtion talousarvioesityksessä poliisille myönnetty määräraha laskee, ja tulevienkin vuosien rahoituskehys on laskeva.
Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajalan talousarvioesitys ensi vuodelle sisältää kaupungin toimintatapojen uudistamisia, investointeja peruspalveluihin ja valmistautumista tuleviin muutoksiin.