Taike on jakanut tänä vuonna järjestettäville taide- ja kulttuurifestivaaleille yhteensä 2 233 000 euroa.
Taiteen edistämiskeskus rahoittaa 33:a kulttuurihanketta harvaan asutulla maaseudulla.
Pohjois-Suomesta tukea sai kaksi hanketta.
Taike on käynnistänyt työnohjauspilotin kaikkiaan viidellä paikkakunnalla. Kokeilu selvittää työnohjauksen vaikutusta taiteilijoiden työhyvinvointiin puolen vuoden mittaisella seurantajaksolla. Myös juuri auennut taiteen ja kulttuurin barometrikysely pureutuu työhyvinvointiin.
Taiteen edistämiskeskus on jakanut avustuksia koronan vaikutusten vähentämiseen ja taiteilijoiden työllistämiseen yhteensä noin 3,7 miljoonaa euroa.
Taiteen edistämiskeskus rahoittaa taideyhteisöjen toimintaa 13 888 000:lla eurolla.
Taiteen edistämiskeskus on jakanut toiminta-avustuksia 9 605 000 euroa 162:lle yhteisölle.
Taiteen edistämiskeskus on jakanut 452 000 euroa 26:lle yhteisölle taiteen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä ihmisten hyvinvointia taiteen keinoin lisääviin hankkeisiin esimerkiksi vanhus- ja nuorisotyössä sekä työyhteisöissä.