Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa SSAB Europe Oy:n Raahen tehtaan voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta