Kliinisen hoitotyön asiantuntija Eija Murtoperää ja kätilö Kristiina Kiiskilää haastattelee Jussi Häkkilä.
Oikeusministeriö on myöntänyt Vuolle Setlementti ry:lle 160 000 euroa hankkeeseen, jonka tavoitteena on matalan kynnyksen tukipalveluiden kehittäminen ja laajentaminen seksuaaliväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden tyttöjen ja naisten auttamiseksi haja-asutusalueilla.
Tukikeskuksen vastaava hoitaja Elina Kaiposta haastattelee Jussi Häkkilä.