Saamelaiskäräjien Saamen kielineuvosto on myöntänyt Saamen kieliteko-palkinnon Lapin hyvinvointialueelle.
Saamelaisalueen koulutuskeskus, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutti aloittavat uuden saamen kielten tulkkauksen täydennyskoulutuksen.