RPT Docu Oy:n uusimman Rakennusalan trendit-raportin mukaan vuoden toiselle neljännekselle suunniteltujen rakennushankkeiden aloitusten arvo on kuutisen prosenttia suurempi kuin vastaavana aikana viime vuonna.
Oulun kaupungin Perlacon Oy:ltä viime syksynä tilaama ulkoinen arviointi talouden sopeuttamisen keinoista on valmistunut.