Ari Kettukankaan jututettavana Oulun VPK:n nuoriso-osastonjohtaja Aki Miettinen.
Vuoden sopimuspalokunta -tunnustus on myönnetty Taivalkosken VPK:lle.
Palosuojelurahasto on myöntänyt 341 720 euroa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen sopimuspalokuntien ja pelastuslaitosten kalustohankintoihin.
Oulun Vapaaehtoinen Palokunta ry on hankkinut uuden miehistöauton yhdistyksensä käyttöön.
Oulussa sijaitsevalla Laanilan ekovoimalaitoksella syttyi myöhään maanantai-iltana tulipalo. Hälytys palosta tuli noin kello 22.40.
Omistaja oli yrittänyt pelastaa koiraa, mutta jää ei ollut kestänyt ihmisen painoa. Ainoa vaihtoehto oli soittaa palokunta paikalle. Omistajan mukaan koira oli ollut avannossa noin 50 minuuttia ja hetki ennen palokunnan saapumista sen pää oli käynyt jo pari kertaa pinnan alla. Tehtävä päättyi onnellisesti. Viisivuotias kultainen noutaja pääsi kotiinsa verryttelemään kylmästä kankeita jäseniään.
Mukana on toimihenkilöitä ja palokuntanuoria ja heistä on nuoria n. 100. Palokuntaleirit ovat 7–17-vuotiaiden nuorten koulutusleirejä, joilla opetellaan turvallisuuteen liittyviä tietoja ja taitoja sekä käytännössä että teoriassa. Ikäluokittain jaetuilla kursseilla palokuntanuoret opettelevat mm. hätäilmoituksen tekemistä, alkusammutusta, palokaluston käyttöä ja ensiaputaitoja. Opiskelun ohessa vietetään yhdessä myös vapaa-aikaa mm. pelien ja kilpailujen merkeissä.