Toisessa vaiheessa rakennettava C-rakennus täydentää uuden yliopistosairaalan kokonaisuuden.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on allekirjoittanut urakkasopimuksen Oulun yliopistollisen sairaalan uudisrakennuksen B-talon toteutuksesta.
OYS 2030 –hankkeen ohjelmajohtaja Kari Pekka Tampiota Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä haastattelee Jussi Häkkilä.
Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -uudistamisohjelman ensimmäistä rakennusvaihetta koskeva urakkasopimus allekirjoitettiin tänään.