Pohjois-Pohjanmaan museo Oulussa on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 30 000 euroa nuorten osallisuuden mahdollistamiseen.
Vanhustyön keskusliiton vastaava projektikoordinaattori Suvi Kehälinnaa haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun kaupunki kysyi viime viikolla robottipuheluilla mielipiteitä kaupungin osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä niiden kehittämistarpeista.
Aluehallintovirastot jakoivat viime vuonna avustusta nuorisoalan kehittämiseen lähes kolme miljoonaa euroa yhteensä 91:lle hankkeelle.
Osallisuusvalmentaja Noora Mäkistä Oulun perusopetus- ja nuorisopalveluista haastattelee Jussi Häkkilä.
Kahdeksan eurooppalaisen yliopiston edustajat allekirjoittivat eilen Rotterdamin Erasmus-yliopistossa tehtävänannon uudelle eurooppalaiselle yhteistyöyliopistolle UNIC:ille.
Diakonia-ammattikorkeakoululle on myönnetty merkittäviä hankerahoituksia osallisuuden parantamiseksi.