Normaalikoulun lukio siirtyy yliopiston Linnanmaan kampuksen lounaislaidalla sijaitsevaan Ympäristötietotaloon Paavo Havaksen tielle. Normaalikoulun alakoulu siirtyy yläkoulun tontille tuotavaan ns. moduulikouluun ja myös osa yläkoulun toiminnoista siirtyy moduuliväistötiloihin. Suurin osa yläkoulun tiloista on kuitenkin edelleen opetuskäytössä.
Vihjeiden perusteella on saatu arvokasta tietoa siitä, millaisiin paikkoihin raadot kertyvät. Kansalaishavaintoihin perustuvia mittauksia on päästy tekemään noin 230. Havaintoja toivotaan yhä lisää.
Oulun yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan sisäilman laadun ja muiden sisäilmatekijöiden asianmukainen hallinta kouluissa ja päiväkodeissa on tärkeää, koska niillä on todettu olevan merkittäviä vaikutuksia terveyteen ja suorituskykyyn.
Tuoreessa väitöstutkimuksessa tarkasteltiin Oulun yliopistollisessa sairaalassa syväaivostimulaatiolla hoidettujen Parkinson-potilaiden hoitotuloksia vuosien 2006 ja 2021 välisenä aikana.
Tutkija Ulla-Maija Luomaa Oulun yliopistosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Esimerkiksi pirstaloitumattomaksi verrokiksi ajateltu kokovaippaluoti hajosi gelatiinissa ja jätti jälkeensä runsaasti lyijysiruja.
Raahe-opiston rehtori Piritta Rossia haastattelee Jussi Häkkilä.
Raahen kulttuuripalvelupäällikkö Piritta Rossia haastattelee Jussi Häkkilä.
Laaja kansainvälinen tutkimus osoittaa, että Euroopan virtavesien luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys on pysähtynyt 2010-luvulla.
Oulun yliopisto on mukana kansainvälisessä hankkeessa, jossa pyritään kierrättämään käyttöiän loppua lähestyviä kalastusvälineitä ja käyttämään niiden materiaalit uudelleen.
Oulun yliopiston ja kanadalaisen McGillin yliopiston tutkijat ovat julkaisseet laajan, tekoälypohjaisen tutkimuksen kroonista kipua ennustavista biopsykososiaalisista riskitekijöistä.
Oulun yliopiston väitöskirjatutkija Aino Erkinaroa haastattelee Jussi Häkkilä.
Ihmisen selkäranka on muuttunut rakenteeltaan heikommaksi historian saatossa. Oulun yliopiston uusi tutkimus osoittaa, että tästä koituvien haittojen ohella nikamien pienuudesta voi olla myös hyötyä.
Tutkimukseen osallistui lähes 2800 Pohjois-Suomen syntymäkohorttiin 1966 kuuluvaa työelämässä olevaa henkilöä. Tutkittavista hieman suurempi osuus oli naisia.
Business Finland on myöntänyt Oulun yliopiston koordinoimalle tutkimuskonsortiolle merkittävän rahoituksen kiertotalouden tutkimushankkeeseen.
Lapin yliopisto, Uumajan yliopisto, Norjan arktinen yliopisto ja Helsingin yliopisto ovat saaneet Pohjoismaiden ministerineuvostolta 75 000 euroa saamen kielten opintojen kehittämiseen vuosina 2023-2025.