Pyynnillä pyritään varmistamaan, että haitallinen vieraslaji ei estä Hupisaarten puroihin kotiutettujen taimenten luontaista lisääntymistä.
Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista metsätalousinsinööri Juho Kuukasjärveä haastattelee Jussi Häkkilä.