Koulutuskuntayhtymä Lappian viime vuoden tulos oli 1,1 miljoonaa euroa tappiollinen.
Koulutuskuntayhtymä Lappian toimintatuotot kasvoivat edellisen tilikauden elokuun lopun tilanteeseen nähden ja vastaava kehitys jatkui syyskuussa.
Asumismenot eriytyvät Suomen kuntien välillä entisestään.
Maakunnista Lapissa kului Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan vuonna 2017 eniten rahaa sote-palveluiden järjestämiseen, kun huomioidaan asukkaiden palvelujen tarve.
Omakotiliitto on selvittänyt 25:n kunnan osalta kunnallisten maksujen suuruutta. Kalleinta asuminen on Savonlinnassa, ja edullisinta Joensuussa.