Ruokavirasto on laajentanut tartuntavyöhykettä, jolla pyritään estämään lintuinfluenssataudin leviäminen edelleen.
Ruokavirasto perustaa eläintautilain nojalla tartuntavyöhykkeen, jolla pyritään estämään lintuinfluenssan leviäminen edelleen.
Ullavanjärven lokkien joukkokuoleman syyksi on todettu korkeapatogeeninen lintuinfluenssa H5N1.