Suomessa on havaittu kaksi uutta lintulajia.
Luonnonperintösäätiö on ostanut Suojellaan elinpiirejä linnuille -kampanjaan tulleilla alueellisilla täsmälahjoituksilla Utajärveltä 14:n hehtaarin metsäpalstan, joka nimetään sijaintinsa mukaan Leppijoen lintumetsäksi.
Ruokavirasto maksaa korvauksia viranomaisen määräyksestä lopetetuista eläimistä 50,7 miljoonaa euroa 72:lle turkistarhaajalle.
Yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusua Ruokavirastosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Alavieskassa on löytynyt turkiseläinten lintuinfluenssatartunta tarhatuista minkeistä.
Erikoissuunnittelija Matti Kervistä Suomen riistakeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Ruokavirasto käynnistää huomisesta alkaen kaikkia turkistarhoja koskevan lintuinfluenssatarkastuksen.
Erikoissuunnittelija Mikko Alhaista Suomen Riistakeskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Ruokavirasto kertoo aloittavansa ensi kuussa tarkastukset kaikilla turkistarhoilla lintuinfluenssan takia.
Tämän hetken tietojen mukaan lintuinfluenssa on Suomessa levinnyt 21:lle turkistarhalle.
Ruokavirasto on määrännyt lopetettavaksi kaikki minkit turkistarhoilta, joilla on todettu lintuinfluenssatartunta.
Ruokavirasto on laajentanut tartuntavyöhykettä, jolla pyritään estämään lintuinfluenssataudin leviäminen edelleen.
Ruokavirasto perustaa eläintautilain nojalla tartuntavyöhykkeen, jolla pyritään estämään lintuinfluenssan leviäminen edelleen.
Ullavanjärven lokkien joukkokuoleman syyksi on todettu korkeapatogeeninen lintuinfluenssa H5N1.
Ruokavirastossa tutkittavina olleiden, neljän etelä- ja keskipohjalaisen turkistarhan eläimistä on varmistunut korkeapatogeeninen H5N1-tyypin lintuinfluenssa.
Ruokavirastosta eläintautien valvonnan osastonjohtaja Terhi Laaksosta haastattelee Jussi Häkkilä.