Suomen Unicef kiittää Oulua erityisesti siitä, että ilmastotyöhön on otettu mukaan lapsia ja nuoria, lapsivaikutusten arviointeja on kehitetty systemaattisesti koko kunnassa, lasten ja nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia on lisätty eri toimenpitein sekä viestinnän keinoin on vahvistettu lapsen oikeuksien tunnettuutta ja lasten osallisuutta.
Limingan kunnan sivistysjohtaja Päivi Mäkeä haastattelee Jussi Häkkilä.
UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -malli on UNICEFin kunnille tarjoama työväline. Malli auttaa kuntaa tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja kunnan hallinnossa ja lasten arjen palveluissa.
Suomen UNICEFin lapsiystävällisen hallinnon erityisasiantuntija Sanna Koskista haastattelee Jussi Häkkilä.
Suomen UNICEF myönsi tänään Oulun kaupungille jo toisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen.
Lapsen oikeuksien sopimuksen täyttäessä 30 vuotta UNICEF järjestää yhdessä Kölnin kaupungin kanssa globaalin Lapsiystävällinen kunta -konferenssin 15.-18. lokakuuta. Tapahtumaan saapuu yli 550 ihmistä yli 60 maasta. Osanottajiin kuuluu lapsia ja nuoria, kaupunginjohtajia, muita kuntien edustajia sekä asiantuntijoita. Oulun kaupunki on tapahtumassa vahvasti mukana.
Suomen UNICEF on myöntänyt Oulun kaupungille Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Oulun UNICEF-koordinaattori Eija Ruohomäkeä haastattelee Jussi Häkkilä.