Ammattiopisto Lappian Louen opetusmaatilan uuden lampolan rakentaminen on käynnistynyt.
KPA Unicon toimittaa Kemin Energia ja Vesi Oy:lle biolämpölaitoksen.