Napapiirin Energia ja Vesi aloittaa viime viikon torstaina Kemijoessa pintaan nousseen paineviemärin putken poistamisen heinäkuun ensimmäisellä viikolla.
Rovaniemellä Kemijoessa Kirkonjyrhämän hulevesiputken luona on havaittu jälleen öljyä.
Poliisi sai tänä aamuna tiedon Rovaniemellä Kemijoesta löytyneestä henkilöstä.
Rovaniemellä rautatiesillan vieressä hulevesiviemärin kautta valuu öljyä Kemijokeen.
WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Paliskuntain yhdistys, Luonto-Liitto, Greenpeace ja Birdlife vetoavat Kemijoki Oy:n hallitukseen Rovaniemelle suunnitellun uuden vesivoimalaitoksen hyllyttämiseksi.
Kemijoen viimeinen patoamiselta säästynyt luonnonuoma on osoittautumassa ennakoitua arvokkaammaksi. Uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun löytyminen viime kuun tutkimussukelluksissa kertoo, että joen luontoarvot tunnetaan liian puutteellisesti.
Kemijoen Isohaaran voimalaitokselta on päässyt venttiilivuodon takia öljyä vesistöön.
Korkein hallinto-oikeus antoi eilen myönteisen päätöksen Kemijoen Sierilän vesivoimalaitoksen rakentamisesta.
Lapin ELY-keskus on päättänyt jättää hakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon Kemijoen kalanhoitovelvoitteiden muuttamiseksi.