Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueille ennustetaan tavanomaista ja osalle Koillismaan ja Kainuun teistä jopa vaikeaa kelirikkoa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta tienpidon asiantuntija Ari Junkkaria haastattelee Jussi Häkkilä.
Tienpidon asiantuntija Ari Junkkaria Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Lisävaurioiden estämiseksi maanteille joudutaan todennäköisesti asettamaan painorajoituksia. Yleisin painorajoitus on 12 tonnia. Yleensä kelirikko on ohi kesäkuun alkuun mennessä, jolloin myös painorajoitukset saadaan poistettua.
Kuusamon kelirikon vaivaamat soratiet eivät edelleenkään kestä runsasta liikennettä.
Kunnossapitopäällikkö Markku Tervoa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on sulkenut kelirikon takia Kuusamossa maantien 8693 eli Liikasenvaarantien osoitteesta 262 eteenpäin viimeisen kilometrin osalta.
Sorateillä on tällä hetkellä poikkeuksellisen paha kelirikko Kuusamossa. Tierunkojen sulaminen on paikoin vienyt kantavuuden tieltä ja henkilöautoillakin on vaikea liikkua.
Suotuisa sää on pitänyt kevään kelirikon tiestöllä ennustettua helpompana, mutta samalla sen kesto on pitkittynyt ainakin Keski- ja Itä-Suomessa.
Lisävaurioiden estämiseksi maanteille joudutaan todennäköisesti asettamaan painorajoituksia. Yleisin painorajoitus on 12 tonnia.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan sorateillä esiintyy nyt pintakelirikkoa kevään tapaan, ja raskaita kuljetuksia on syytä välttää.
Tienpidon asiantuntija Ari Junkkaria Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Lapin alueelle odotetaan paikoitellen vaikeaa kelirikkoa.
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueen sorateille ennustetaan tavanomaista kelirikkoa.
Tienpidon asiantuntija Tiina Salmea Lapin ELY-keskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.
Myöhäinen kevät toi mukanaan vaikean kelirikkokauden lähes koko maahan. Tienpidon asiantuntija Ari Junkkaria Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta haastattelee Jussi Häkkilä.