Oulun kaupunki vastaa akuuttiin varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaan laajentamalla ja parantamalla niin sanotun kutsurahan ehtoja.
Oulun yliopisto aloittaa Inarissa ensi joulukuussa varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden antavan kasvatustieteen kandidaattikoulutuksen ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuuden antavan kasvatustieteen maisterikoulutuksen.
DigiOne-hankkeen Oulun hankepäällikkö Jukka Miettusta haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun taidemuseolta vastuumuseotutkija Selina Väliheikkiä haastattelee Jussi Häkkilä.
Varhaiskasvatuspaikoista on edelleen pulaa monilla alueilla, erityisesti Kiimingissä, Haukiputaalla, Oulunsalossa ja Hiukkavaarassa.
Erikoissuunnittelija Ulla Matturia Metsähallituksen Luontopalveluista haastattelee Jussi Häkkilä.
Tervolan kunnanvaltuusto päätti eilisessä kokouksessaan tarjota maksuttoman päivähoidon varhaiskasvatuksessa oleville lapsille vuodeksi vuoden 2023 alusta lukien.
Oulun yliopistossa on tarjolla ensi keväänä uusi oppimistieteiden koulutusohjelma.
Turvallinen Oulu -hankkeen projektijohtaja Kati Kettukiveä haastattelee Jussi Häkkilä.
Kokeiluun osallistuvat lapset ovat syntyneet vuosina 2016 ja 2017
Oulu on valittu mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, johon valittiin satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita. Kaiken kaikkiaan mukaan valittiin 105 kuntaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt korkeakoulutukseen ja nousevien alojen verkostojen kehittämiseen yli 11 miljoonaa euroa 27:lle kehittämishankkeelle.
Oulun varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppiä haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto sekä kouluja ja päiväkoteja Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta on mukana Opetushallituksen koordinoimassa Maailmalle yhdessä liikkuen 2020-2023 -opetus- ja kasvatusalan henkilöstön kansainvälisyyshankkeessa.
Pulaa varhaiskasvatuksen opettajista helpotetaan valtakunnallisella monimuotokoulutuksella, joka alkaa ensi vuoden syksyllä.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus katsoo, että Luodon ja Pietarsaaren edustan kalankasvatus voi olla ristiriidassa vesien- ja merenhoidon tavoitteiden kanssa.