Helen on ostanut yhdessä Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston kanssa Kalajoen Juurakon ja Oulaisten Karahkan tuulipuistot kansainväliseltä VSB-konsernilta.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-lain mukaisen perustellun päätelmänsä Uusiutuva Energia Suomi Oy:n Oulaisten Karahkan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista.