VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy rakentaa parhaillaan Oulaisiin Karahkan tuulipuistoa, joka tulee sisältämään 25 tuulivoimalaa kokonaisteholtaan 147,5 megawattia.
Helen on ostanut yhdessä Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahaston kanssa Kalajoen Juurakon ja Oulaisten Karahkan tuulipuistot kansainväliseltä VSB-konsernilta.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-lain mukaisen perustellun päätelmänsä Uusiutuva Energia Suomi Oy:n Oulaisten Karahkan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista.