Palosuojelurahasto on myöntänyt 341 720 euroa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen sopimuspalokuntien ja pelastuslaitosten kalustohankintoihin.
Ari Kettukankaan jututettavana työergonomiasta ja siihen liittyvistä toimistoratkaisuista toimitusjohtaja Mia Runtti-Manninen Oulun Yrityskalustolta.
Pekantin teknistä johtajaa Jukka Juutista ja myymäläpäällikkö Tommi Luukista haastattelee Petri Alminoja.