Poliisi ei aloita esitutkintaa kolmea Oulun kaupungin johtohenkilöä koskeneesta virkarikosepäilystä.
Oulussa Myllytullinkadulle vuoti tänä aamuna vettä vesijohtorikon takia.
Fingrid on valinnut reitin Kalajoen Jylkän ja Alajärven väliselle uudelle 400:n ja 110:n kilovoltin voimajohdolle.
Destia rakentaa mm. uuden voimajohtoyhteyden Tornion Vuonnekoskelta Keminmaan Viitajärvelle.
Etälennonjohdon käyttöönotto tarkoittaisi Ivalon, Kittilän, Kuusamon, Maarianhaminan, Oulun, Turun ja Vaasan lentoasemien lennonjohdon toteuttamista etälennonjohtona Etelä-Suomesta.
Oulun yliopiston selvityksen mukaan noin 20 prosenttia suomalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista ja hallituksen jäsenistä on tuomittu rangaistukseen tuomioistuimessa.
Fingrid on aloittanut uuden, Vaalan Nuojuankankaalta Hyrynsalmen ja Ristijärven rajalle Seitenoikealle ulottuvan voimajohtohankkeen esisuunnittelun.
Kempeleessä Keräläntiellä vesijohto on katkennut.
Enersense on voittanut Fingridin julkisen hankinnan kilpailutuksessa voimajohtourakan Oulun seudulla.
Vesijohto halkesi eilen Raahessa Pitkänkarin koululla ja aiheutti vesivahingon.
Oulun Vesi on tehostanut vesijohtoverkoston huuhtelua Haukiputaan Kellossa Kiviniemen, Virpiniemen ja Holstinmäen alueella, sillä talousveden laadulle asetetut tavoitteet ovat hieman ylittyneet.
Rovaniemellä Matkajängäntiellä rikkoutui eilen runkovesijohto.
Pohjois-Savon ELY-keskus on antanut lausuntonsa Fingridin Järvilinjan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut käynnistää Jäälin keskuksen Rantatien alueen rakentamisen.
Oulujoen ylittävällä moottoritien sillalla on aloitettu päävesijohdon saneeraustyö.
Taivalkoskella eilisaamuna rikkoutuneen päävesijohdon korjaus on saatu suoritettua ja verkostoa on huuhdeltu.