Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on julkaissut Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hyvinvointialueiden pelastuslaitosten ja kuntien kanssa yhteistyössä valmistellut alueelliset riskiarviot.
Yksikönpäällikkö Teemu Gunnarta THL:stä haastattelee Jussi Häkkilä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen jätevesitutkimus osoittaa, että amfetamiinia käytetään Suomessa nyt enemmän kuin koskaan aiemmin.
Vesi- ja jätevesimaksuihin ei tule muutoksia Oulussa ensi vuonna.
ProAgria Oulun Oulun Maa- ja kotitalousnaisten projektipäällikkö Merja Talvitietä haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun yliopiston kestävän kemian tutkimusyksikkö koordinoi tutkimus- ja kehittämishanketta, jonka tavoitteena on luoda kaupallistamismalleja jätevesistä valmistettaville lannoitetuotteille.
VRJ Pohjois-Suomi Oy on valittu lietteenkäsittelyn palveluntuottajaksi Ouluun.
ProAgria Oulun projektipäällikkö Merja Talvitietä haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulun Taskilan jätevedenpuhdistamoa laajennetaan parhaillaan kalvotekniikkaan perustuvalla puhdistusmenetelmällä. Tänään vietetään laajennushankkeen harjakaisia.