Pakolaisperheille ennaltaehkäisevää tukea tarjoava työskentelymenetelmä on saanut sosiaalialan Hyvä käytäntö -palkinnon.
Turvallinen Oulu-hankkeen projektikoordinaattori Iida-Maria Bimbergiä haastattelee Jussi Häkkilä.
Oulunkaaren perhe- ja sosiaalipalvelun ideoima Nuorten mielen tuki -toimintamalli on suunnattu alle 18-vuotiaille vakavasti oirehtiville nuorille. Tarkoituksena on lisätä nuoren elämänhallintaa, vahvistaa psyykkisiä voimavaroja sekä ehkäistä syrjäytymistä. Toimintamallin vaikuttavuus pohjautuu uudenlaiseen tapaan yhdistää sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisten työtä ja osaamista. Lisäksi keskeistä on huomioida nuorten yksilölliset tarpeet ja niihin vastaaminen uusin työkaluin. Hyvä käytäntö -palkinnon voittajan päättää Sosiaalialan asiantuntijapäivien sisältöryhmä.