Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen vanhusneuvosto on huolissaan ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon supistuksista, kotihoidon riittävyydestä, hoitajien jaksamisesta ja yleisestä turvattomuudesta.
Oulun, Tampereen ja Lahden kaupungit ovat Kuntaliiton kanssa huolissaan ukrainalaisten ystävyyskaupunkiensa puolesta.
Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskukset, Oulun kaupunki ja Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos esittävät huolensa Oulun tieliikennekeskuksen toiminnan lopettamispäätöksen johdosta ja vetoavat liikenne- ja viestintäministeriöön, Väylävirastoon ja Fintrafficiin toiminnan jatkamiseksi.
Pohjois-Suomen valmiustoimikunta on huolissaan perusterveydenhuollon kuormittumisesta koronan takia.
Oululaiset kulttuuritoimijat ovat huolissaan kaupunginhallituksen aikeista leikata Oulun teatterilta puoli miljoonaa euroa.