Pyhäjoella on valmistunut esiselvitys Hanhikiven alueen valmiuksista energiantuotannon suurhankkeelle.
SRV allekirjoitti perjantaina RAOS Voima Oy:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan se myy 1,8:n prosentin omistusosuutensa Fennovoimasta RAOS Voima Oy:lle.
Fennovoiman rakentamisjohtaja Jouni Sipiläistä haastattelee Jussi Häkkilä. Taustalla koulutuskeskus.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on myöntänyt Fennovoima Oy:n Pyhäjoen Hanhikivi 1 -ydinvoimalalle luvan vaarallisten kemikaalien varastointiin ja käsittelyyn.
GE Steam Power on aloittanut 14. lokakuuta 2019 Hanhikivi 1 -ydinvoimalan turbiini-generaattorin valmistuksen generaattorin roottorin taonnalla Japan Steel Worksin tehtaassa Muroranin kaupungissa Japanissa.
Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen automaationpäätoimittajaksi on vahvistunut ranskalais-saksalainen Framatome-Siemens-konsortio. Ydinvoimalaitoksen automaatiojärjestelmien avulla ohjataan, suojataan ja valvotaan laitosta sen turvallisen ja häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.
Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa Hanhikiven yhdystielle välillä valtatie 8-Hanhikivenniemi.