Alueelle suunnitellaan 49 voimalan tuulipuistoa, kokonaisteholtaan vähintään 300 MW. Tuulivoiman lisäksi alueelle suunnitellaan aurinkovoimatuotantoa. Alustavan aurinkopuistoalueen koko on noin 160 hehtaaria ja sille mahtuu teholtaan noin 100 MWp:n aurinkovoimala.
Oulun Seudun Sähkö kertoi eilen rakentavansa aurinkosähköpuiston Utajärven Loukkaanarolle noin 25 hehtaarin alueelle yhteistyössä Oomi Solar Oy:n kanssa.
Oulun Energia rakentaa ensimmäisen oman aurinkovoimapuistonsa Raaheen.
Oulun Energia on mukana 30:n prosentin osuudella Lapuan Heininevalle rakennettavassa aurinkovoimapuistossa.
Tuuli- ja aurinkovoimaloista maksettu kiinteistövero kasvoi koko maassa tänä vuonna yli 50:llä prosentilla.
Nordic Generation Oy suunnittelee tuuli- ja aurinkovoimapuistoja Iihin.
Skarta Energy suunnittelee Utajärven Tunturisuolle aurinkovoimalaa, jonka teho on noin 80 megawattia.
Pyhäjärven Callion toimitusjohtaja Henrik Kiviniemeä haastattelee Jussi Häkkilä.
OAK tavoittelee hiilineutraaliutta kaikkien terminaali- ja logistiikkatoimintojen osalta vuoteen 2030 mennessä. Tämän vauhdittamiseksi OAK rakentaa terminaalinsa katolle laajan aurinkovoimalan. OAK:n terminaali on Pohjois-Suomen merkittävin elintarvikejakelun solmukohta.
K-ryhmä kasvattaa aurinkovoimatuotantoaan Oulussa ja Kempeleessä.
Herrfors Oy ja Ebba Kiinteistöt Oy ovat tehneet sopimuksen aurinkopaneelijärjestelmän toimittamisesta päiväkoti Almaan Pietarsaaressa.
Oulun Sähkönmyynti Oy ja S-ryhmän sähkönhankinnasta huolehtiva S-Voima Oy ovat solmineet aurinkovoimalasopimuksen, joka kattaa useita S-ryhmän toimipaikkoja Suomessa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Puhuri Oy:n Haapaveden Piipsannevalle suunnitteleman tuulivoimapuisto- ja aurinkovoimala-alueen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Hybrid Power Finland Oy:n toimitusjohtaja Teuvo Raesalmea haastattelee Jussi Häkkilä.
Technopolis on tehnyt mittavan sopimuksen aurinkosähköjärjestelmien toimituksesta kiinteistöihinsä.
Oulun pääkirjaston katolle viime vuonna asennetut 500 aurinkopaneelia ovat tuottaneet käyttösähköä kirjastolle vuoden aikana 100,13 megawattituntia, mikä tarkoittaa rahassa noin 10 000 euroa.