Agnico Eagle Finland Oy:n toimitusjohtaja Jani Lösöstä haastattelee Jussi Häkkilä.
Lääketieteen lisensiaatti Timo Tuovista Oulun yliopistosta haastattelee Jussi Häkkilä.
Aluehallintovirasto on myöntänyt Sotkamo Silver Oy:lle uuden ympäristöluvan Sotkamon hopeakaivoksen toiminnan laajentamiseen ja muuttamiseen.
Tällä viikolla vietetään aivovammaviikkoa. Lotta Reinikaisen mukaan aivovammasta kuntoutumisessa vaikeinta on epätietoisuus.
Kittilän Agnico Eaglen kultakaivoksella paloi varhain tänään pari huoltokonttia.
Projektipäällikkö Jari Joutsenvaaraa Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutista haastattelee Jussi Häkkilä.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Keliber Oy:n Keski-Pohjanmaan litiumkaivos- ja rikastushankkeen laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Elementis Minerals on toimittanut Kainuun ja Lapin ELY-keskuksille esityksen Paltamon Mieslahden kaivoksen tarkkailuohjelmaksi.
Kittilän Agnico Eagle kultakaivoksella oli eilen tulipalo tunnelissa noin kilometrin syvyydessä.
Henkilö- ja työturvallisuusalan toimijoille ympärivuotista testaus- ja palvelutoimintaa tarjoavan koulutuskeskuksen toteuttaminen Pyhäsalmen kaivokseen on alkanut.
Lupa koskee purkuputken rakentamista Loukiseen ja sen jälkeen tehtävää kaivoksen toiminnan laajentamista.
Sodankylän Kevitsan kaivoksella oli myöhään eilen tulipalo murskaamorakennuksen maanalaisessa osassa.
Tutkija Sari Huuskoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta haastattelee Jussi Häkkilä.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus rahoittaa Otso Gold Oy:n Raahen Laivakankaan kaivoksen sähkönsaantia huhtikuun loppuun saakka.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Elementis Mineralsille ympäristö- ja vesitalousluvan Paltamoon suunnitellun Mieslahden kaivoksen toimintaan.
Otso Gold -kaivos ja Jokilaaksojen pelastuslaitos harjoittelivat tänään vaarallisten aineiden onnettomuutta Raahessa.