Jätekuljetusten asiakirjoissa puutteita

17.10.2016 14:51 - Jussi Häkkilä

Viime viikolla raskaan liikenteen valvonnan teemaviikon yhteydessä toteutettiin Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten ja Oulun poliisilaitoksen yhteisratsia jätekuljetusten valvomiseksi. Yleisimmät rikkeet liittyivät velvollisuuksiin pitää mukana ote jätehuoltorekisteristä ja joidenkin jätteiden kuljetuksessa vaadittu, etukäteen laadittu siirtoasiakirja. Kuvassa jätekuljetuksissa vaadittavia asiakirjoja tarkistamassa tarkastaja Leena Aho Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.  

Viime viikolla raskaan liikenteen valvonnan teemaviikon yhteydessä toteutettiin Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten ja Oulun poliisilaitoksen yhteisratsia jätekuljetusten valvomiseksi. Valvontaa kohdennettiin erityisesti kaupunkien jätelaitosten ja muiden jätteiden käsittelylaitosten sekä jätettä tuottavien työmaiden läheisyyteen. Vaikka valtaosalla toimijoista asiat olivatkin kunnossa, yllättävän monella oli myös puutteita. Osalla kuljettajista ei ollut minkäänlaista tuntemusta jätelain kohdistamista vaatimuksista jätekuljetuksiin. Yleisimmät rikkeet liittyivät velvollisuuksiin pitää mukana ote jätehuoltorekisteristä ja joidenkin jätteiden kuljetuksessa vaadittu, etukäteen laadittu siirtoasiakirja. Valvontapäivän aikana tarkastettiin noin 70 jätekuljetusta, joista neljännekselle annettiin huomautus ja kirjallinen kehotus saattaa asiat lain edellyttämään kuntoon.

Kilpailut

Uusimmat