Palkitsemisen tavoitteina on palkita kirjasto tai projekti, joka välittää parhaiten sitoutumisensa kestävään kehitykseen, sekä lisätä tietoisuutta kirjastojen sosiaalisesta vastuusta ja johtajuudesta ympäristökasvatuksessa. Erityistä huomiota kiinnitetään ympäristön kannalta kestäviin rakennuksiin, mutta myös ympäristötietoisiin palveluihin, toimintoihin, ohjelmiin, neuvontaresursseihin, kokoelmiin ja projekteihin.