Heidi O'Gormania rakennusperinneyhdistys Vanha Erkki ry:stä haastattelee Jussi Häkkilä.