Valtiovarainvaliokunta esittää niin sanottuja joululahjarahoja eli talousarvioesitystä täydentävää jakovaraa tänä vuonna noin 50 miljoonaa euroa.
Eduskunnan valtiovarainvaliokunta esittää yli 19 miljoonaa euroa tieverkon kunnostukseen.