Tästä uimakaudesta alkaen Hamarin uimarannalta tullaan ottamaan 1 näyte ennen uimakauden alkamista ja 3 näytettä uimakaudella.
Rannan hyvän veden laadun ylläpitämistä pyritään varmistamaan mittauksia jatkamalla, tekemällä lisäselvityksiä Hietasaaren alueella sekä parantamalla olosuhteita mm. rannan ruoppauksella. Syynä oli se, että ranta jouduttiin asettamaan kahdesti uimakieltoon kesällä 2022, koska vedessä todettiin silloin toimenpiderajat ylittäviä määriä suolistoperäisiä bakteereita.
Oulun Nallikarissa saa jälleen uida, koska uimarannalta perjantaina otettujen näytteiden tulokset alittivat raja-arvot.
Tämän viikon maanantaina Oulun Nallikarin uimarannan vedestä otetut näytteet sisälsivät jälleen liikaa bakteereita, minkä vuoksi uimista Nallikarissa ei suositella varmuuden vuoksi.
Oulun seudun ympäristötoimi on ottanut tällä viikolla uimavesinäytteen Nallikarin uimarannalta.
Oulun seudun ympäristötoimi on tällä viikolla ottanut tämän kesän viimeiset suunnitelman mukaiset uimavesinäytteet kaikilta virallisilta uimarannoilta.
Oulun seudun ympäristötoimi on ottanut viikolla uimavesinäytteet kaikilta virallisilta uimarannoilta. Näytteet otettiin Oulun seudun alueella sijaitsevilta yhdeksältä EU-rannalta ja 32 muulta yleiseltä uimarannalta. Kaikkien rantojen vedet täyttivät uimarantavedelle asetetut laatuvaatimukset indikaattoribakteerien osalta. Kuivasjärven uimarannalla on todettu maanantaina vähäinen määrä sinilevää ja samaten 14. päivä Pyykösjärven uimarannalla. Tämän viikon tiistaina ei sinilevää kuitenkaan enää havaittu kummallakaan rannalla.
Oulun seudun ympäristötoimi on ottanut tällä viikolla uimavesinäytteet seudun yhdeksältä EU-uimarannalta.
Oulun seudun ympäristötoimi on ottanut 15.-16. kesäkuuta uimavesinäyt­teet Oulun seudun yleisiltä uimarannoilta lukuun ottamatta EU-rantoja. EU-rannoilta uimakauden ensimmäiset uimavesinäytteet otettiin viime viikolla ja niiden laadusta tiedotettiin 11.päivä. Niin viimeviikolla otettujen EU-rantojen kuin tällä viikolla otettujen muiden uimarantojen vedenlaatu täytti asetetut laatuvaatimukset. Rannoilla ei havaittu sinilevää. Seuraavat uimavesinäytteet EU-rannoilta otetaan viikolla 27.
Lumijoen Varjakan uimarannalta viikolla 25 otetussa näytteessä todettiin kohonnut enterobakteeri pitoisuus. Uimarannan veden laatu varmistettiin uusintanäytteellä samalla viikolla. Tuolloin uusintanäytteen tutkimustulokset täyttivät uimavedelle asetetut laatuvaatimukset.