Keväällä aloitetun selvitystyön tavoitteena oli tuottaa tietoa Ruskon työmatkaliikenteen nykytilasta, tunnistaa kestävien kulkutapojen kehittämistarpeita sekä ideoida ratkaisuja kestävien kulkumuotojen osuuden kasvattamiseksi. Selvityksessä on painotettu erityisesti joukkoliikenteen kehittämistarpeita ja suunniteltu jatkokehityksen pohjaksi mahdollinen uusi työpaikkalinja, joka Oulun kaupungin on tavoitteena käynnistää pilottina.