Jyväskylän yliopiston tekemän selvityksen mukaan Suomessa on lisätty tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä panostuksia yli 20:lla prosentilla vuosien 2017-2021 välillä.
Lahtelainen Teknoware perustaa tuotekehitysyksikön Ouluun vahvistamaan elektroniikka- ja ohjelmisto-osaamistaan.