Soiten potilastietojärjestelmään viime marraskuussa tehdyn päivityksen myötä on ilmennyt häiriöitä.