Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tienpidon ja liikenteen katsaus on valmistunut.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen vuoteen 2022 ulottuva tienpidon ja liikenteen suunnitelma on valmistunut.