Henkilöauton kuljettaja on menehtynyt henkilöauton ja raskaan ajoneuvoyhdistelmän yhteentörmäyksessä Haapajärven Nivalantiellä. Onnettomuus sattui torstaina hieman puolen päivän jälkeen.
Valtatielle 27 Silatien ja Ha-Sa Oy:n sahan kohdalle Haapajärvelle rakennetaan uusia liittymäjärjestelyjä.
Nivalassa rakennetaan uudet liikennevalot Asematien ja Valtatien 27 liittymään.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laatimassa tie- ja rakennussuunnitelmaa valtatien 27 jalankulku- ja pyörätien rakentamiseksi Kokkolantien ja Kalliotien välille.