Metsähallitus remontoi tänä syksynä Syötteen luontokeskusta ja sen ympäristöä.