Säteilyturvakeskuksesta projektipäällikkö Janne Nevalaista haastattelee Jussi Häkkilä.